Wratten

Wat zijn wratten?

Een veelvoorkomende huidinfectie

Wratten zijn één van de meest voorkomende huidinfecties. Het zijn onschadelijke vergroeiingen van de opperhuid die veroorzaakt worden door het “human papilloma virus” (HPV).  Dit virus zorgt voor een exponentiële groei van de huidcellen. Aangezien wratten heel besmettelijk zijn en om verdere verspreiding te voorkomen, dient de behandeling best onmiddellijk te worden ingezet.

  • Ongeveer 1 op 5 gezinnen werd in de afgelopen 2 jaar met wratten geconfronteerd.[1]
  • Voornaamste oorzaken van deze infectie zijn huidletsels, natuurlijke aanleg en een verzwakt immuunsysteem.[2]
  • Ongeveer 10 % van de kinderen (2-12 jaar) heeft wratten en bij de 16- tot 18-jarigen loopt dit zelfs op tot 15 à 20 %.[3]

De 2 meest voorkomende types wratten zijn de normale wratten en de voetwratten:

Normale wratten kunt u herkennen aan het ruwe “bloemkoolachtige” oppervlak. Meestal treft men ze aan op handen, knieën en ellebogen.
Voetwratten zijn gelijkaardig aan normale wratten, maar treft men enkel aan op de voetzool of aan de onderkant van de tenen. Voetwratten zijn doorgaans platter en zijn ook vaak pijnlijk door de druk uitgeoefend tijdens het wandelen.

 

[1] Consumer research – U&A Sweden, Greece & UK (N=3.000)
[2] www.aad.org
[3] American Society of Dermatology, David A. Wrone M.D. and George T. Reizner M.D.