Veelgestelde vragen

Wrattenverwijderaar Hand & Voet

Is het gebruik van de Wrattenverwijderaar pijnlijk?
Bevriezing van de huid kan een licht pijnlijk, prikkelend gevoel veroorzaken dat soms tot enig ongemak kan leiden. Dit gaat echter snel voorbij, waarna een kleine blaar ontstaat onder de wrat.
Is het gebruik van de Wrattenverwijderaar veilig?
Ja, Wartner is veilig in gebruik als u de instructies zorgvuldig opvolgt; wij raden echter niet aan het product te gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar. De Wartner Wrattenverwijderaar draagt het CE-merk en is geclassificeerd als Klasse II A medisch hulpmiddel overeenkomstig met de Europese richtlijnen (Richtlijn 93/42/EEG van de Raad). Het product werd door diverse wetenschappelijke en medische experts beoordeeld als een veilige methode voor het verwijderen van wratten: “Wartner voldoet aan alle wettelijke vereisten die de veiligheid van de consument garanderen.” Mr J Sleumer – Laboratoriumbeheerder Eurofill – Zaandam, Nederland Dermatologen bevestigen de veiligheid van Wartner: “De doeltreffendheid van Wartner is in elk opzicht vergelijkbaar met die van de klassieke techniek (vloeibare stikstof = methode van de arts), en het bevriezende effect is te vergelijken met het effect dat wordt verkregen bij vloeibare stikstof, misschien iets langzamer (20” aanbrengen in plaats van 3”), wat volgens mij veiliger en minder pijnlijk is.” Dr. J.M. Gray – Dermatoloog – Parijs, Frankrijk “Volgens de mening van de expert kan de bevriezende vloeistof van Wartner aangebracht worden door de patiënt zelf, en kan zodoende vrij aan het publiek verkocht worden.” Dr. I.H. Boersma – Dermatoloog – Albert Schweizer Hospitaal – Zwijndrecht, Nederland
Wanneer mag de Wrattenverwijderaar niet gebruikt worden?
 • als u diabeticus bent;
 • als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
 • als de gewone wrat of voetwrat zich op een gevoelig gebied van de huid bevindt (bv. aangezicht, hals, oksels, kin, borst, bips) of als het gaat om genitale wratten;
 • als de omliggende of aangetaste huid ontstoken is;
 • als u niet zeker bent of de huidaandoening een wrat is;
 • bij kinderen jonger dan 4 jaar.
Welke temperatuur bereikt de Wrattenverwijderaar?
Wartner bereikt op de huid een temperatuur van -50 °C. Dit is de laagste therapeutische temperatuur die met bevriezingstherapie (cryotherapie) voor thuisgebruik te bereiken is.
Kunnen er littekens ontstaan na gebruik van de Wrattenverwijderaar?
Als u de gebruiksaanwijzing nauwkeurig opvolgt, dan laat het gebruik van de Wrattenverwijderaar geen littekens achter. Sporadisch kan er een verkleuring van de huid optreden. Deze verdwijnt na verloop van tijd.
Is de Wrattenverwijderaar moeilijk aan te brengen?
Nee. De Wrattenverwijderaar dient zorgvuldig aangebracht te worden, maar het is niet moeilijk. In de gebruiksaanwijzing leest u precies hoe u dit moet doen.
Hoe vaak mag elke schuimapplicator gebruikt worden?
Gebruik elke schuimapplicator maar één keer. Dit om verspreiding van het virus te voorkomen.
Hoe vaak mag de Wrattenverwijderaar gebruikt worden?
De Wrattenverwijderaar mag maximaal drie keer per wrat gebruikt worden, maar tussen de behandelingen dient een periode van twee weken gerespecteerd te worden.
Kunnen succesvol behandelde wratten terugkomen?
Als een normale wrat of voetwrat met succes behandeld is, dan is deze ook definitief verwijderd. Het immuunsysteem van het lichaam verwijdert normaliter alle overblijvende sporen.
Zijn er nevenwerkingen na gebruik van de Wrattenverwijderaar?
Er zijn een aantal mogelijke nevenwerkingen:
 • doordat u de wrat bevriest wordt de huid wit;
 • er ontwikkelt zich een blaar onder de wrat, maar dit maakt deel uit van de behandeling en is ongevaarlijk;
 • het gebruik van Wartner kan pijnlijk zijn;
 • het aanbrengen van de schuimapplicator gedurende een te lange tijd kan leiden tot lokale weefselsterfte; daarom dient u de instructies met betrekking tot de behandelingstijd op basis van de grootte van de wrat nauwkeurig op te volgen;
 • gebruik Wartner altijd zeer zorgvuldig en accuraat; als u niet voorzichtig te werk gaat, kan er littekenvorming en zenuwbeschadiging optreden.
Hoe ernstig zijn de verschillende nevenwerkingen?
 • Witte verkleuring van de huid: vanaf het ogenblik dat u de schuimapplicator op de wrat drukt, wordt de huid wit. Deze verkleuring neemt snel af nadat de schuimapplicator is verwijderd.
 • Het verschijnen van een blaar: deze blaar verdwijnt zodra de wrat van de huid gevallen is. Er heeft zich reeds nieuwe huid gevormd onder de blaar.
 • Pijn tijdens gebruik: er kan een prikkelend gevoel optreden wanneer de schuimapplicator op de huid wordt gedrukt. Dit prikkelend gevoel verdwijnt snel nadat de applicator is verwijderd.
 • Lokale weefselsterfte: dit komt alleen voor bij diepe bevriezing van de huid. Daarom mag de schuimapplicator nooit langer dan 20 seconden tegen een gewone wrat (40 seconden voor een voetwrat) worden gedrukt.
 • Littekens en zenuwbeschadiging: dit komt alleen voor bij onzorgvuldig gebruik als de instructies op de gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd. Houd de schuimapplicator nooit langer dan 20 seconden op een gewone wrat (40 seconden voor voetwratten) zodat er geen diepe bevriezing en dus ook geen beschadiging kan optreden.
Wat moet u doen als de nevenwerkingen niet verdwijnen?
Raadpleeg steeds een arts als het prikkelend gevoel niet verdwijnt of als er zich andere complicaties voordoen als gevolg van het gebruik van Wartner.
Wie mag de Wrattenverwijderaar gebruiken?
Wartner kan worden gebruikt door de meeste volwassenen. U mag Wartner ook gebruiken om wratten te verwijderen bij kinderen ouder dan 4 jaar, maar de behandeling dient door een volwassene te worden uitgevoerd.
Wat moet u doen als de wrat niet verdwenen is na 14 dagen?
Als de wrat na 14 dagen niet verdwenen is, mag u hem weer behandelen. U mag elke wrat maximaal 3 keer behandelen met Wartner, met een tussenperiode van 2 weken tussen elke behandeling.
Wat is de beste manier om de behandelde zone te verzorgen?
Zorg ervoor dat het gebied zuiver blijft. Prik of krab niet in dit gebied. Bescherm blaren met een kleefverband en doorprik ze niet.
Mag de behandelde zone nat worden?
Ja, u mag douchen en zwemmen na een behandeling met de Wrattenverwijderaar.
Is de Wrattenverwijderaar schadelijk voor het milieu?
Nee, de Wrattenverwijderaar is niet schadelijk voor het milieu.
Door wie wordt de Wrattenverwijderaar geproduceerd?
De Wrattenverwijderaar wordt vervaardigd door Omega Teknika, The Crescent Building, Northwood Business Park, Dublin 9, Ierland, en wordt in België verdeeld door Omega Pharma Belgium NV, Venecoweg 26, 9810 Nazareth.
Waar kunt u de Wrattenverwijderaar kopen?
U kunt de Wrattenverwijderaar kopen in uw plaatselijke apotheek.